καὶ...γε

καὶ...γε, v. γε 11.1. καὶ δέ,
A v. δέ 11.2b. [full] καὶ.δή, καὶ δὴ καί, v. δή IV.4. [full] καὶ.εἰ, by crasis [full] κεἰ, v. καί B. 8, D.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • και — κι 1. σύνδ. συμπλεκτικός που ενώνει κατά παράταξη δύο λέξεις ή δύο φράσεις ή δύο προτάσεις: Ο Μανόλης με τα λόγια, χτίζει ανώγια και κατώγια. 2. ως προσθετικός σύνδ. σημαίνει «επίσης»: Σημαίνει κι η Αγια Σοφιά. 3. ως επιδοτικός σημαίνει «ακόμη… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • και δη — και / καὶ δή, καὶ δὴ καί (Α) βλ. δη …   Dictionary of Greek

 • και δε — καὶ δέ (Α) βλ. και (Ι) …   Dictionary of Greek

 • και ει — καὶ εὶ, κατά κράση κεἰ (Α) βλ. και (Ι) …   Dictionary of Greek

 • και νυ κε(ν) — καὶ νὺ κε(ν) (Α) βλ. και (Ι) …   Dictionary of Greek

 • και ρα — καὶ ῤά (Α) βλ. και (Ι) …   Dictionary of Greek

 • καί — and indeclform (conj) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • και — γε καί... γε (Α) βλ. και (Ι). (I) ή κι πριν από φωνήεν ή δίφθογγο (AM καί, με κράση πριν από λέξη που αρχίζει από φωνήεν ή δίφθογγο: «χοί» καὶ οἱ, «κἀγώ» καὶ ἐγώ) (σύνδ.) 1. συμπλεκτικός, συνδέει κατά παράταξη δύο ή περισσότερες έννοιες, λέξεις,… …   Dictionary of Greek

 • και — [кэ] σύνδ. и …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • καἰ — αἰ , εἰ epic doric (proclitic indeclform conj) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καἴ — αἴ , αἴ epic doric (indeclform exclam) αἴ , εἰ epic doric (proclitic indeclform conj) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.